line-1
ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, φωτοβολταικά συστήματα, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, ενεργειακό τζάκι
Espanol

Η Εταιρεία

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Ενδοδαπέδια Ψύξη

Ενεργειακά Συστήματα

Γεωθερμία

Φωτοβολταικά Συστήματα

Τα Έργα

Επικοινωνία

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι
ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Ενδοδαπέδια Ψύξη

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Αρχή Λειτουργίας- Ψύξη δαπέδου

Το σύστημα του οριζοντίου δικτύου της θέρμανσης, είναι ιδανικό και για τον δροσισμό του χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ενός ψύκτη νερού (chiller) ο οποίος διοχετεύει στο δίκτυο των σωληνώσεων ψυχρό νερό. Παράλληλα, για τον έλεγχο της υγρασίας προστίθενται τοπικά και σώματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας (fan-coils).

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην ικανότητα που έχει ένα ψυχρότερο σώμα -δάπεδο- να απορροφάει θερμότητα απ’ όλα τα δομικά στοιχεία και τον αέρα του χώρου και να την αποβάλλει στο περιβάλλον. Η ψύξη δαπέδου λειτουργεί με θερμοκρασία προσαγωγής νερού 14-16°C, με την αντίστοιχη θερμοκρασία επιστροφής να είναι 5 βαθμούς υψηλότερη.

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του τελικού δαπέδου είναι 20-21°C τιμή που περιορίζει την μέση απόδοση του συστήματος στα 35-50Watt/m2-1, αποτρέπει όμως το φαινόμενο των υγροποιήσεων.

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Έναρξη Λειτουργίας

Σύστημα σε Ισορροπία

Η ενδοδαπέδια ψύξη, εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων (εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, κολόνες και τοιχία) η οποία αποτρέπει μεγάλες μεταβολές της εσωτερικής θερμοκρασίας του χώρου, έτσι ώστε να αποδώσει το απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο. Ταυτόχρονα το σύστημα των fan-coils ρυθμίζει την σχετική υγρασία του χώρου, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται το ιδανικό περιβάλλον ολόκληρο το καλοκαίρι. Η συμπεριφορά μίας ελληνικής κατοικίας σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές μία καλοκαιρινή ημέρα, εξοπλισμένη με σύστημα ενδοδαπέδιας ψύξης απεικονίζεται παρακάτω.

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Στη διάρκεια της ημέρας και όσο η εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται, το ψυκτικό μηχάνημα λειτουργεί για να αποβάλλει το θερμικό φορτίο του χώρου μέσω της ψυκτικής επιφάνειας (δάπεδο).

Στο εσωτερικό η θερμοκρασία παραμένει στους 25°C χωρίς την ανθυγιεινή παρουσία ρευμάτων ψυχρού αέρα, καθώς η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και συστήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο (δια ακτινοβολίας).

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η κατανομή των θερμοκρασιών στα δομικά στοιχεία (οροφή, δάπεδο και τοίχοι).

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και ως τις πρώτες πρωινές ώρες, το ψυκτικό μηχάνημα δεν λειτουργεί, διότι η εξωτερική θερμοκρασία και τα δομικά στοιχεία της κατασκευής βρίσκονται μεταξύ τους σε απόλυτη ισορροπία.

 Το χαρακτηριστικό αυτό η αποφόρτιση δηλαδή των δομικών στοιχείων από το θερμικό φορτίο, είναι που προδίδει τα στοιχεία της θερμικής άνεσης και της οικονομικής λειτουργίας στο σύστημα της ενδοδαπέδιας ψύξης.

Με αυτό τον τρόπο και με το σύστημα σε πλήρη ισορροπία, οι ώρες λειτουργίας του ψύκτη στη διάρκεια του 24ώρου περιορίζονται στο ελάχιστο.

ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι

Όταν η σχετική υγρασία του χώρου ξεπεράσει το 55-60% ξεκινάει η λειτουργία των F.C.U. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η υγρασία στο εσωτερικό και αποτρέπονται οι υγροποιήσεις στο δάπεδο, φαινόμενο που προκαλείται από την μεγάλη διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.

Ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας συντελεί επιπρόσθετα και στη μείωση του δείκτη δυσφορίας στο χώρο. Η θερμοκρασία δαπέδου σε αυτές τις συνθήκες είναι 20°C και ο ψύκτης λειτουργεί στο μέγιστο του φορτίο.

Στη συνέχεια της ημέρας η όλη διαδικασία αντιστρέφεται, σταματάει δηλαδή η λειτουργία των F.C.U. και σταδιακά η εξωτερική μονάδα παύει να λειτουργεί έως το πρωινό της επόμενης ημέρας.

Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η μόνωση της κατασκευής, καθορίζουν την απόδοση των συστημάτων ψύξης δαπέδου. Επιπλέον, παράγοντες που επηρεάζουν τον δροσισμό είναι η τελική επίστρωση του δαπέδου και το πάχος της τσιμεντοκονίας. Όσον αφορά το είδος της επίστρωσης, το πλακάκι και το μάρμαρο έχουν τους καλύτερους συντελεστές αντίστασης θερμικής αγωγιμότητας, η ξύλινη τελική επένδυση επιφέρει μείωση της απόδοσης της ψύξης περίπου 5%, ενώ η μοκέτα αντενδείκνυται.

Ενδοδαπέδια  Ψύξη  Αρχή Λειτουργίας
line-1

Η Εταιρεία   |   Ενδοδαπέδια Θέρμανση   |  Ενδοδαπέδια Ψύξη  |  Ενεργειακά Συστήματα  |  Γεωθερμία  |  Φωτοβολταικά Συστήματα   |   Τα Έργα  |   Επικοινωνία

Infloor System © 2011

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση εικόνων ή κειμένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη

web design & hosting by NET-ART!
ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια ψύξη, δροσισμός δαπέδου, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, buderus,ενεργειακό τζάκι
line-1